Members

Staffs

Professor Mitsutoshi Yoneyama myoneyam(@)faculty.chiba-u.jp
Assistant Prof. Koji Onomoto

Technical Staffs

Research Technician Yuna Aoki

Research Scientist

External Researcher Yoshihiko Muromaki

Students

D4 Marie Ban
D2 Yusuke Suzuki
M2 Monami Sakai
M1 Taiki Kobori

Technical Assistants

Admin Assistant Haruko Munakata

Alumni and Alumnae

Reiko Hirai
Kayoko Takizawa
Yumiko Ueda
Michihiko Jogi
Kazuhide Onoguchi
Ayaha Koyama
Teppei Akaboshi
Takahide Ito
Chiaki Sakuma
Koutaro Okita
Eri Miyamoto
Yoshiaki Kuroki
Chiho Tsutsuba
Yukimura Mochizuki
Miyu Watanabe
Miyu Sakai
Miyuki Takizawa
Jun Luo
Yukari Inada